Nasze dzieci z natury posiadają cechy przypisywane naukowcom: dociekliwość, kreatywność, innowacyjność, a także otwartość. Rolą dorosłych jest pokazywanie świata i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do jego odkrywania.

Bardzo ważnym i często niedocenianym źródłem rozwoju jest edukacja przyrodnicza. Nauki przyrodnicze uczą zadawania pytań, analizy, szukania rozwiązań, a także porządkowania informacji. Bezpośredni kontakt z przyrodą ma też ogromne znacznie dla rozwoju emocjonalnego.

Serdecznie zapraszam na moje zajęcia przyrodnicze, na których dzieci stają się odkrywcami fascynującego świata natury. Dzięki poznaniu świat ten staje się bliższy i bardziej zrozumiały, staje się światem na wyciągnięcie ręki.
- Alicja Brzezowska