Edukacja przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (6 godzin dydaktycznych)

szkolenie skierowane do nauczycieli przedszkoli, nauczania początkowego, wychowawców świetlic.

Cele szkolenia:

 • motywacja do stosowania naukowych metod w edukacji przyrodniczej;
 • poznanie przykładowych doświadczeń, jakie można przeprowadzić w klasie i szkolnym ogródku;
 • inspiracja do samodzielnego przygotowywania scenariuszy zajęć.

Program szkolenia:

 1. Rola bezpośredniego kontaktu z naturą dla rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dziecka.
 2. Nauka przyrody, a rozwój postaw moralnych u dziecka.
 3. Podstawy naukowego analizowania u dzieci.
 4. Obserwacja, doświadczenie, eksperyment - jak uczyć dzieci wnioskowania.
 5. Przykłady prostych doświadczeń, jakie można wykonać z dziećmi na zajęciach. Scenariusze zajęć.
 6. Publikacje i filmy pomocne w edukacji przyrodniczej.
 7. Zwierzątko w klasie - jak najlepiej wykorzystać do celów edukacyjnych klasową hodowlę?
 8. Trudne tematy - brutalność świata przyrody, ewolucjonizm.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, wykłady zostaną wzbogacone pokazami i eksperymentami z biologii, chemii i fizyki.

 

 

Bajkoterapia(12 godzin dydaktycznych, dwa dni szkoleniowe oddzielone od siebie tygodniową przerwą)

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych, studentów, bibliotekarzy, pedagogów, rodziców i kuratorów.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z metodą i sposobem jej działania;
 • nauka identyfikacji potrzeb dziecka za pomocą literatury;
 • inspiracja do samodzielnego tworzenia bajek terapeutycznych.

Program szkolenia:

Dzień 1. Bajkoterapia – wprowadzenie

 1. Czym są bajko i biblioterapia?
 2. Zastosowanie bajek terapeutycznych;
 3. Rozpoznawanie dziecięcych lęków;
 4. Wyciszanie negatywnych emocji u dzieci;
 5. Rola ilustracji – picture book;
 6. Przegląd aktualnych wydawnictw dla dzieci;
 7. Zasady tworzenia bajek terapeutycznych.

Pod koniec pierwszego dnia zajęć każdy uczestnik otrzymuje opis konkretnego przypadku problematycznego (dotyczącego jednego dziecka lub grupy). Zadaniem uczestnika jest napisanie bajki terapeutycznej lub wybór już wydanej publikacji, która miałaby zastosowanie w tym przypadku.

Dzień 2. Bajkoterapia – warsztaty - praca w oparciu o teksty przygotowane przez uczestników szkolenia.